Ενεργειακές Επιθεωρήσεις


Η αρχιτέκτονας Ρόη Γιαννοπούλου είναι ενεργειακή επιθεωρητής, πιστοποιημένη για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών κτηρίων.

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ενός κτηρίου εννοούμε την εκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας που γίνεται σε αυτό το κτήριο καθώς και τη μελέτη για τον προσδιορισμό μέτρων που στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμισή του και κατ’ επέκταση την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην αρχή της ενεργειακής επιθεώρησης διενεργείται από τον επιθεωρητή εξέταση του κτηρίου και των ενεργειακών καταναλώσεων. Ακολούθως ο ίδιος προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται το ενεργειακό πιστοποιητικό του κτιρίου, έγγραφο που καθίσταται πλέον απαραίτητο για οποιαδήποτε πράξη μίσθωσης ή μεταβίβασής του.

Η διενέργεια των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων γίνεται με βάση την Απόφαση Δ6/Β/οικ. 11038, ΦΕΚ 1526/Β/27.07.1999 «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων».